ინგლისური

ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘᲡ ᲡᲘᲐ

ელექტრონული კომპონენტი არის ძირითადი ელექტრონული მოწყობილობა ან ფიზიკური ერთეული, რომელიც არის ელექტრონული სისტემის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება ელექტრონებზე ან მათთან დაკავშირებულ ველებზე ზემოქმედებისთვის. ელექტრონული კომპონენტები არის სამრეწველო პროდუქტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ცალკეული ფორმით და არ უნდა აგვერიოს ელექტრულ ელემენტებთან, რომლებიც წარმოადგენს კონცეპტუალურ აბსტრაქციებს, რომლებიც წარმოადგენენ იდეალიზებულ ელექტრონულ კომპონენტებსა და ელემენტებს.

ელექტრონული კომპონენტების კლასიფიკაცია

ელექტრონული კომპონენტები შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად კატეგორიად:

აქტიური კომპონენტები: ეს კომპონენტები ეყრდნობა ენერგიის წყაროს და შეუძლიათ ელექტროენერგიის შეყვანა წრედში. მაგალითებია ტრანზისტორები, დიოდები და ინტეგრირებული სქემები (IC). აქტიური კომპონენტები გამოიყენება ელექტრული სიგნალების გასაძლიერებლად ან გასაკონტროლებლად.

პასიური კომპონენტები: ამ კომპონენტებს არ შეუძლიათ ქსელში წმინდა ენერგიის შეყვანა და არ შეიძლება დაეყრდნონ ენერგიის წყაროს. მაგალითებია რეზისტორები, კონდენსატორები, ინდუქტორები და ტრანსფორმატორები. პასიური კომპონენტები გამოიყენება ენერგიის გასაფანტად, წინააღმდეგობის გაწევის ან შესანახად.

ელექტრომექანიკური კომპონენტები: ეს კომპონენტები იყენებენ მოძრავ ნაწილებს ან ელექტრო კავშირებს ელექტრული ოპერაციების შესასრულებლად.

ელექტრონული კომპონენტების მაგალითები

ზოგიერთი გავრცელებული ელექტრონული კომპონენტი მოიცავს:

რეზისტორები: რეზისტორები გამოიყენება ელექტრული დენის ნაკადის გასაკონტროლებლად წინააღმდეგობის უზრუნველყოფის გზით. ისინი ფასდება მათი სიმძლავრის რეიტინგებისა და წინააღმდეგობის მნიშვნელობების მიხედვით.

Capacitors: კონდენსატორები ინახავს ელექტრო ენერგიას და გამოიყენება სიგნალების გასაფილტრად, ძაბვის რყევების შესამსუბუქებლად და დამუხტვის შესანახად.

Inductors: ინდუქტორები ინახავს ენერგიას მაგნიტურ ველში და გამოიყენება სიგნალების გასაფილტრად, ძაბვის დასარეგულირებლად და ენერგიის შესანახად.

ტრანსფორმატორები: ტრანსფორმატორები გამოიყენება ძაბვის დონის ასამაღლებლად ან შესამცირებლად სიმძლავრისა და ენერგიის შენარჩუნებისას.

დიოდები: დიოდები აძლევენ დენს მხოლოდ ერთი მიმართულებით გადინების საშუალებას და გამოიყენება გასწორების, ძაბვის რეგულირებისა და სიგნალის დემოდულაციისთვის.

ტრანზისტორები: ტრანზისტორები მოქმედებენ როგორც გამაძლიერებლები ან გადამრთველები ელექტრონულ სქემებში და გამოიყენება სუსტი სიგნალების გასაძლიერებლად, უფრო დიდი დენების გასაკონტროლებლად და ლოგიკური ოპერაციების შესასრულებლად.

ინტეგრირებული სქემები (IC): IC არის მიკროელექტრონული კომპიუტერული სქემები, რომლებიც ჩართულია ჩიპში ან ნახევარგამტარში და გამოიყენება რთული ფუნქციების შესასრულებლად.

ელექტრონული კომპონენტი მოიცავს:მაღალი წნევის და მაღალი ტემპერატურის ჰერმეტული მიწოდება,მინის ფხვნილი,მიკრო-დ კონექტორი,rf კონექტორები,ჰერმეტული კონექტორები,ელექტროქიმიური ორგანული ნივთიერებების დაშლის მოწყობილობა.


ჰერმეტული კონექტორები

ჰერმეტული კონექტორები

პროდუქტის დასახელება: ჰერმეტული კონექტორები
პროდუქტის მიმოხილვა: ჰერმეტული კონექტორები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კრიტიკული ელექტრონული სისტემების მთლიანობის უზრუნველსაყოფად გარემოს ელემენტების წინააღმდეგ საიმედო დალუქვის უზრუნველყოფის გზით.
პროდუქტის უპირატესობები: ჰერმეტული დალუქვა, მაღალი ჰერმეტულობა, უხეში კონსტრუქცია, კონფიგურირებადი გადაწყვეტილებები
ტექნიკური უპირატესობები:
ისინი შექმნილია იმისთვის, რომ გაუძლოს ექსტრემალურ პირობებს, მათ შორის მაღალი წნევის დიფერენციალებს, ტემპერატურის ცვალებადობას და ტენიანობის ზემოქმედებას.
გაყიდვების შემდგომი სერვისი: დროული და მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდება მსოფლიო მასშტაბით

სრულად

5