ინგლისური

ჩვენს შესახებ

მისია და ხედვა

img-1012-675

MISSION&VISION

მისია: ფოკუსირება მთავარ გლობალურ საჭიროებებზე, შეავსეთ ხარვეზები გადაუდებელ საჭიროებებზე და მიაწოდეთ მწვანე ტექნოლოგიები ელექტროდების მასალების ინოვაციებით და მაღალი დონის ინტელექტუალური აღჭურვილობის სტრუქტურის ინოვაციებით, როგორც ძირითადი.

ხედვა: გავხდეთ გლობალური ლიდერი მწვანე ინტელექტუალური ელექტროლიზის სრულ გადაწყვეტილებებსა და სერვისებში.

ფასეულობა: მთლიანობა, ინოვაცია, პასუხისმგებლობა, თანამშრომლობა.