ინგლისური

ცოდნა

0
დღევანდელ ინდუსტრიულ ლანდშაფტში, ეფექტურ და მდგრად წარმოების მეთოდებზე მოთხოვნამ განაპირობა ქლორის წარმოების სისტემების ფართო გამოყენება. ამ სისტემებს შორის დგას ქლორის გენერატორი ელექტროლიზატორები...
როგორც წყლის გამწმენდი ხსნარების სპეციალისტი, მე შევხვდი სხვადასხვა მოსაზრებებს, რომლებიც გადამწყვეტია ქლორის გენერატორის ელექტროლიზატორის სისტემის არჩევისთვის. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი გულისხმობს ფაქტორების სიღრმისეულ ანალიზს, დაწყებული სიმძლავრით და მასშტაბურობით ელექტროლიზატორის ეფექტურობამდე...
წყალბადმა, როგორც პროტეინულმა და სუფთა ენერგიის მატარებელმა, დიდი ყურადღება მიიპყრო მდგრადი ენერგიის შედეგებზე ნადირობისას. ელექტროლიზი, წყლის ბუშტუკების პროცესი წყალბადში და ჟანგბადში ელექტრო დენის გამოყენებით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წყალბადის წარმოებაში.
DSA (განზომილებიანი სტაბილური ანოდები) არის ელექტროდის ტიპი, რომელიც გამოიყენება ელექტროქიმიურ პროცესებში, ხასიათდება მათი სტაბილურობითა და უწყვეტობით ელექტროლიზის დროს. ტრადიციული ანოდებისგან განსხვავებით, DSA ანოდები შექმნილია მკვეთრი გარემოს მოსაგერიებლად და მათი სტრუქტურული მთლიანობის შესანარჩუნებლად გამოყენების ხანგრძლივობის განმავლობაში.
40