ინგლისური

ცოდნა

0
ელექტროქიმიის სფეროში ანოდის ფირფიტები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, რომლებიც მოქმედებენ როგორც დადებითი ელექტროდი სხვადასხვა ელექტროლიტურ პროცესებში. ანოდური ფირფიტების ფუნდამენტური როლისა და ფუნქციის გაგება აუცილებელია ყველასთვის, ვინც მონაწილეობს ელექტროქიმიურ პროგრამებში.
MMO ლენტის ანოდები ქმნიან შთამბეჭდავი დენის კათოდური დაცვის (ICCP) სისტემების სასიცოცხლო კომპონენტს, სადაც ისინი ემსახურებიან დამცავი ელექტრული დენების წყაროს ჩამარხულ ან ჩაძირულ ლითონის კონსტრუქციებზე მოქმედ კოროზიულ ძალებს. განუწყვეტლივ...
ტიტანის ელექტროდები ძალიან მდგრადია კოროზიის მიმართ, რაც უზრუნველყოფს გამძლეობას და ხანგრძლივობას აუზის წყლის გარემოში, სადაც ქიმიური დამუშავება და მერყევი pH დონე შეიძლება გამოწვევას შეუქმნას ტრადიციულ მასალებს.
ირიდიუმ-ტანტალით დაფარული ტიტანის ანოდები წარმოადგენს მნიშვნელოვან ელექტროქიმიურ ინოვაციას მრავალმხრივი აპლიკაციებით სხვადასხვა ინდუსტრიაში. ამ სპეციალიზებული ანოდების უნიკალური თვისებები მათ აუცილებელ კომპონენტებად აქცევს პროცესებში, როგორიცაა ელექტროლიზი...
რუთენიუმ-ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდებმა მართლაც შეასრულეს ტრანსფორმაციული როლი სხვადასხვა ინდუსტრიებში, განსაკუთრებით ელექტროქიმიურ პროგრამებში. ეს სპეციალიზებული ანოდები გვთავაზობენ განსაკუთრებულ შესრულებას და გამძლეობას, რაც მათ ღირებულ აქტივებად აქცევს ისეთ პროცესებში, როგორიცაა ლითონის ელექტრომოგება, წყლის დამუშავება და ქიმიკატების წარმოება ელექტროლიზის გზით.
წყლის ანტაციდური ელექტროლიზი მოიცავს ელექტრული დენის გავლას წყალში, რომელიც შეიცავს დაშლილ ელექტროლიტებს წყალბადისა და ჟანგბადის გაყოფის წახალისებისთვის. პრეპარატი იდება ელექტროლიზის უჯრედში, რომელიც შეიცავს ანოდს (დადებითი კათოდი) და კათოდს (უარყოფითი კათოდი), რომლებიც იზოლირებულია ელექტროლიტური ხსნარით.
ტიტანის ელექტროდებს საცურაო აუზების დეზინფექციისთვის შეუძლიათ წარმოქმნან ძლიერი ოქსიდანტები, როგორიცაა ჰიდროქსილის რადიკალები და ოზონი, რომლებიც ეფექტურია წყალში ბაქტერიების, ვირუსების და სხვა პათოგენების მოსაკლავად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაძლიერებული დეზინფექცია ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით.
DSA ანოდები უაღრესად გამძლე და სტაბილურია, თუნდაც მკაცრ ქიმიურ გარემოში და მაღალი დენის სიმკვრივის პირობებში. ეს გახანგრძლივებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა ამცირებს შენარჩუნებისა და ჩანაცვლების სიხშირეს, რაც იწვევს ხარჯების დაზოგვას და ოპერაციული ეფექტურობის გაზრდას.
ტიტანი ცნობილია თავისი განსაკუთრებული კოროზიის წინააღმდეგობით, რაც მას იდეალურ მასალად აქცევს მკაცრი მოოქროვილი გარემოში გამოსაყენებლად. ელექტროდეპონირებული ტიტანის ელექტროდს ნიკელ-კობალტისთვის შეუძლია გაუძლოს კობალტის საფარის ხსნარების კოროზიულ ეფექტებს, რაც უზრუნველყოფს გრძელვადიან გამძლეობას და შესრულებას.
ტიტანი ცნობილია თავისი შესანიშნავი ეროზიის წინააღმდეგობით. თუთიის მოოქროვების კათოდებად გამოყენებისას, ელექტროდეპონირებული ტიტანი უძლებს მოპირკეთების მოწყობის დესტრუქციულ ხასიათს, რაც იწვევს უფრო საყურადღებო სიმტკიცეს და დაფარვის აღჭურვილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობას.
ტიტანი ცნობილია თავისი განსაკუთრებული კოროზიის წინააღმდეგობით, რაც მას იდეალურ მასალად აქცევს მკაცრი მოოქროვილი გარემოში გამოსაყენებლად. სპილენძის მოპირკეთების ელექტროდებად გამოყენებისას, ელექტროდეპონირებული ტიტანს შეუძლია გაუძლოს მოპირკეთების ხსნარების კოროზიულ ეფექტებს, რაც უზრუნველყოფს გრძელვადიან გამძლეობას და შესრულებას.
ტიტანი ცნობილია თავისი საოცარი ეროზიის წინააღმდეგობით, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბატარეის აპლიკაციებში, სადაც კათოდები აღმოჩენილია სასტიკ ქიმიურ სიტუაციებში. ელექტროდეპონირებული ტიტანის ტერმინალების გამოყენებით, ბატარეის სტაბილურობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება გაუმჯობესდეს.
40