ინგლისური
რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები

რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები

გაუმჯობესებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა ≥ 280 სთ
ქლორირების პოტენციალი ≤ 1.07 ვ
შექცევადი
R&D დრო: 20+ წელი
ქლორირების პოტენციალი ≤ 1.07 ვ, შექცევადი

რა არის რუთენიუმ ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები?

ის რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები TJNE-ს მიერ შემოთავაზებული არის მაღალი ხარისხის ანოდები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა ინდუსტრიულ პროცესებში. ეს პროდუქტი ცნობილია თავისი შესანიშნავი შესრულებით და უწყვეტობით, რაც მას საუკეთესო არჩევანს აქცევს დარგის პროფესიონალებისთვის.

ისინი დამზადებულია ტიტანის სუბსტრატისაგან, რომელიც დაფარულია რუთენიუმის და ირიდიუმის ქვეკასტით. ეს საფარი აძლიერებს ანოდის მუშაობას და უზრუნველყოფს რამდენიმე სასურველ თვისებას.

მუშაობის პრინციპი და ქიმიური თვისებები:

ანოდები მუშაობენ რედოქს რეაქციის საფუძველზე, რომელიც ხდება დაფარული ტიტანის სუბსტრატის ზედაპირზე. რუთენიუმის და ირიდიუმის საფარი მოქმედებს როგორც კატალიზატორი, ამსუბუქებს მოთხოვნილ ქიმიურ პასუხებს და სრულყოფს ანოდის საერთო ეფექტურობას. რუთენიუმის და ირიდიუმის ქიმიური ნაკვეთები, რომლებიც მსგავსია ეროზიისადმი გამძლეობითა და სტაბილურობით, მათ იდეალურს ხდის ამ ოპერაციისთვის.

სისტემის შემადგენლობა და დეტალური სტრუქტურა:

ის რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები შედგება ტიტანის სუბსტრატისაგან რუთენიუმის და ირიდიუმის ერთგვაროვანი და წებოვანი საფარით. საფარი გამოიყენება მოწინავე ტექნიკის გამოყენებით, რათა უზრუნველყოს მისი მთლიანობა და გამძლეობა. ანოდები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფორმისა და ზომის, რათა მოერგოს სხვადასხვა ინდუსტრიულ მოთხოვნებს.

შესრულების პარამეტრები:

პარამეტრი ღირებულება
საფარი სისქე 5-10 მიკრონი
სპეციფიკური ტერიტორია ≥ 25,000 სმ²/მ²
ჟანგბადის ევოლუციის პოტენციალი ≤ 1.30 ვ
მიმდინარე ეფექტურობა ≥ 95%

ტექნიკური პარამეტრები:

პარამეტრი ღირებულება
ოპერაციული ტემპერატურა 60 ° C- მდე
pH დიაპაზონი 0-14
მაქსიმალური დენის სიმკვრივე 2000 ა/მ²
სიცოცხლის ხანგრძლივობა 5-8 წლის

ეკონომიკური ინდიკატორები:

ინდიკატორი ღირებულება
Ხარჯების ეფექტურობა მაღალი
სარემონტო ღირებულება დაბალი
გრძელვადიანი დანაზოგი მნიშვნელოვანი

 თვისებები და უპირატესობები:

● შესანიშნავი კოროზიის წინააღმდეგობა

● მაღალი კატალიზური აქტივობა

● ხანგრძლივი სიცოცხლის ხანგრძლივობა

● კარგი დენის განაწილება

● მარტივი ინსტალაცია და მოვლა

რუთენიუმ ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები.webp რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული ტიტანი.webp რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული.webp

პროგრამები:

ის რუთენიუმის ირიდიუმის ტიტანის ანოდი პოულობს აპლიკაციებს სხვადასხვა ინდუსტრიებში, მათ შორის:

● გალესვა

რუთენიუმის ირიდიუმის ტიტანის (RIT) ანოდი არის მოწინავე ელექტროდის მასალა, რომელიც მოდას იძენს რამდენიმე ხელოვნურ პროცესში მისი მაღალი სტაბილურობის, ეროზიის წინააღმდეგობისა და ელექტროკატალიტიკური ძალისხმევის გამო. ერთ-ერთი მთავარი ოპერაცია არის ელექტრული მოპირკეთება, სადაც RIT ანოდები იძლევა ეფექტურ და მაღალხარისხიან ესენციების დალევას, როგორიცაა ბობი, ნიკელი, ქრომი და ძვირფასი ესენციები. ანოდები უზრუნველყოფენ ლითონის გლუვ და ერთგვაროვან დეპონირებას, ასევე ხანგრძლივ მომსახურებას. RIT-ის კოროზიის წინააღმდეგობა საშუალებას აძლევს მას გაუძლოს აგრესიულ ელექტრული ხსნარებს დიდი ხნის განმავლობაში. ანოდები ასევე განზომილებიანი სტაბილურია, რაც იძლევა მაღალი სიზუსტის, ერთიანი ლითონის საფარების წარმოების საშუალებას.

● ელექტროგადამუშავება

კიდევ ერთი საკვანძო გამოყენებაა ელექტროგადამუშავება, მაგალითად, სპილენძის წარმოებაში. RIT ანოდები ხელს უწყობს უწმინდური სპილენძის ეფექტურ ელექტროგადამუშავებას სპილენძის კათოდური ფურცლებში. ელექტროდების სტაბილურობა იძლევა უწყვეტ მუშაობას გოგირდმჟავას კოროზიულ ელექტროლიტებში, რომლებიც დაკავშირებულია სპილენძის ელექტროგადამუშავებასთან. სპილენძის ელექტროგადამუშავების ეფექტურობისა და ხარისხის გაუმჯობესებით, RIT ანოდები გაზრდის კათოდის სისუფთავეს და დენის ეფექტურობას.

● წყლის ელექტროლიტური დამუშავება

წყლის ელექტროლიტური დამუშავებისთვის, RIT ანოდები იძლევა მტკიცე და საიმედო შესრულებას ელექტრო-ჟანგვის პროცესებში ჩამდინარე წყლების გამოსწორების, დეზინფექციისა და ორგანული დამაბინძურებლების განადგურების მიზნით. RIT გთავაზობთ ელექტროკატალიტურ აქტივობას ჟანგბადის ევოლუციის რეაქციისთვის, რომელიც წარმოქმნის რეაქტიულ ოქსიდანტებს წყლისგან დამაბინძურებლების დაჟანგვისთვის. ელექტროდები ასევე გაუძლებს მკაცრ მჟავე პირობებს, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ელექტროლიტური წყლის დამუშავებისას.

● ქლორ-ტუტე წარმოება

ქლორ-ტუტე წარმოებაში, RIT ანოდები იძლევა გამძლე და ეფექტურ შესრულებას მარილწყალში ხსნარების ელექტროლიზისთვის ქლორისა და ნატრიუმის ჰიდროქსიდის წარმოებისთვის. ანოდების ელექტროკატალიტიკური თვისებები და მათი კოროზიის წინააღმდეგობა უხეში მარილწყალში ელექტროლიტებში ხდის მათ კარგად გაუძლოს აგრესიულ ქლორ-ტუტე პროცესის პირობებს დიდი ხნის განმავლობაში. ეს აუმჯობესებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას და ამცირებს მოვლის ხარჯებს.

● ქიმიური სინთეზი

RIT ანოდები ასევე იყენებენ ორგანულ ელექტროსინთეზს გარკვეული ქიმიკატების და ნაერთების წარმოებისთვის. მაგალითად, ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც მაღალი ხარისხის, განზომილებიანი სტაბილური ანოდები ორგანული ნაერთების ელექტროქიმიური ფტორირაციისთვის ღირებული ფტორირებული პროდუქტების წარმოებისთვის. ანოდები ხელს უწყობენ ეფექტურ კონვერტაციას ანოდში, ხოლო უძლებენ რეაქტიულ ფტორის გარემოს.

მოკლედ რომ ვთქვათ, რუთენიუმის ირიდიუმის ტიტანის ანოდები არის მრავალმხრივი და გამძლე ელექტროდის მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს გაუმჯობესებულ შესრულებას და სიცოცხლის ხანგრძლივობას სამრეწველო ელექტროქიმიური პროცესების ფართო სპექტრში. მათი განსაკუთრებული სტაბილურობა და ელექტროკატალიტიკური თვისებები მნიშვნელოვან უპირატესობებს ანიჭებს სასიცოცხლო მნიშვნელობებს ისეთ პროგრამებში, როგორიცაა ელექტრომოლევა, ელექტროგადამუშავება, წყლის დამუშავება, ქლორ-ტუტე წარმოება და ორგანული ქიმიური სინთეზი. რამდენადაც მკვლევარები აგრძელებენ RIT კომპოზიციების ოპტიმიზაციას სპეციალიზებული აპლიკაციებისთვის, განზომილებიანი სტაბილური ანოდების ეს კლასი, სავარაუდოდ, იპოვის ფართო ინდუსტრიულ გამოყენებას მათ მიერ შემოთავაზებული უამრავი სარგებლის გამო. ეროზიის სტაბილურობის მათი კომბინაცია იწვევს გამოწვევებს ხელოვნურ ელექტროქიმიაში.

კითხვა:

1. კითხვა: რამდენ ხანს გრძელდება საფარი?

პასუხი: საფარის მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობაა 5-დან 8 წლამდე, რაც დამოკიდებულია საოპერაციო პირობებზე.

2. კითხვა: შეიძლება თუ არა ანოდების მორგება?

პასუხი: დიახ, ჩვენ გთავაზობთ პერსონალიზაციის სერვისებს კონკრეტული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

3. კითხვა: რა სერთიფიკატები აქვთ თქვენს ანოდებს?

პასუხი: ჩვენი ანოდები სერთიფიცირებულია და შეესაბამება ინდუსტრიის სტანდარტებს ხარისხისა და შესრულებისთვის.

დასასრულს, TJNE არის პროფესიონალი მწარმოებელი და მიმწოდებელი რუთენიუმის ირიდიუმით დაფარული ტიტანის ანოდები. ჩვენი ანოდები ცნობილია მათი შესანიშნავი შესრულებით და გამძლეობით. ჩვენ გთავაზობთ ყოვლისმომცველ გაყიდვების შემდგომ მომსახურებას, სრულ სერტიფიცირებას და ტესტირების ანგარიშებს, სწრაფ მიწოდებას და უსაფრთხო შეფუთვას. თუ განიხილავთ, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე yangbo@tjanode.com