ინგლისური
MMO/Ti მოქნილი ანოდი

MMO/Ti მოქნილი ანოდი

MMO/Ti მოქნილი ანოდი არის უაღრესად ეფექტური და საიმედო პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სამრეწველო აპლიკაციებში კათოდური დაცვისთვის. იგი შექმნილია ლითონის კონსტრუქციების დასაცავად და კოროზიის თავიდან ასაცილებლად ელექტრული დენის დაბალი წინააღმდეგობის ბილიკის მიწოდებით.

რა არის MMO/Ti მოქნილი ანოდი?

ის MMO/Ti მოქნილი ანოდი არის მაღალეფექტური და საიმედო პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სამრეწველო პროგრამებში კათოდური დაცვა. იგი შექმნილია ლითონის კონსტრუქციების დასაცავად და კოროზიის თავიდან ასაცილებლად ელექტრული დენის დაბალი წინააღმდეგობის ბილიკის მიწოდებით.

მუშაობის პრინციპი და ქიმიური ეფექტურობა

ეს ანოდი მუშაობს შთამბეჭდავი დენის კათოდური დაცვის პრინციპზე დაყრდნობით. იგი შედგება ტიტანის სუბსტრატისგან, რომელიც დაფარულია შერეული ლითონის ოქსიდის (MMO) კატალიზატორით, რომელიც საშუალებას აძლევს ჟანგბადის და ქლორიდის იონების გამოყოფას პირდაპირი დენის (DC) დენის წყაროსთან მიერთებისას. The MMO საფარი უზრუნველყოფს ხანგრძლივ სიცოცხლეს და შესანიშნავ ქიმიურ სტაბილურობას, თუნდაც აგრესიულ გარემოში.

სისტემის კომპონენტები და დეტალური სტრუქტურა

MMO Ti მოქნილი ანოდი შეიცავს ტიტანის სუბსტრატს, ან MMO საფარიდა დამაკავშირებელი კაბელი. ტიტანის სუბსტრატი უზრუნველყოფს მექანიკურ სიმტკიცეს და მოქნილობას, ხოლო MMO საფარი უზრუნველყოფს მაღალ ელექტროქიმიურ მუშაობას. დამაკავშირებელი კაბელი იძლევა კათოდური დაცვის სისტემაში მარტივ ინტეგრაციას. ანოდი არის მოქნილი, რაც საშუალებას აძლევს მას შეესაბამებოდეს სხვადასხვა ფორმისა და ზომის სტრუქტურებს.

მახასიათებლები და შესრულების პარამეტრები

MMO/Ti მოქნილი ანოდის ძირითადი მახასიათებლები და შესრულების პარამეტრები მოიცავს:

 • მაღალი კატალიზური აქტივობა

 • ოპერაციული ტემპერატურის ფართო დიაპაზონი (-10°C-დან 80°C-მდე)

 • ხანგრძლივი მომსახურების ვადა (20+ წელი)

 • დაბალი წინააღმდეგობა და მაღალი დენის გამომავალი

 • შესანიშნავი ქიმიური სტაბილურობა

 • მოქნილი და მარტივი ინსტალაცია

აღსანიშნავია თვისებები და უპირატესობები:

MMO/Ti მოქნილი ანოდის სისტემა შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

 • ტიტანის სუბსტრატი

 • MMO საფარი

 • კავშირი კაბელი

MMO/Ti მოქნილი ანოდი გთავაზობთ რამდენიმე გამორჩეულ უპირატესობას:

 • ეკონომიური გადაწყვეტა გრძელვადიანი კოროზიისგან დაცვისთვის

 • მაღალი კატალიზური აქტივობა უზრუნველყოფს ეფექტურ შესრულებას

 • მოქნილი და ადაპტირებულია სხვადასხვა სტრუქტურებთან

 • მარტივი ინსტალაცია და ინტეგრირება არსებულ სისტემებში

 • ხანგრძლივი მომსახურების ვადა და შესანიშნავი ქიმიური სტაბილურობა

MMO/Ti მოქნილი ანოდის აპლიკაციები

MMO/Ti (მეტალის შერეული ოქსიდის დაფარული ტიტანის) მოქნილი ანოდები იდეალურია სპეციალიზებული კათოდური დაცვის გამოყენებისთვის, განსაკუთრებით იმ სიტუაციებში, როდესაც მაღალი წინააღმდეგობის რეგიონები ან დაზიანებული საფარის მქონე მილსადენები საჭიროებენ კოროზიის შერბილებას. გარდა ამისა, ისინი კარგად შეეფერება დიდი საცავის სატანკო იატაკის შთამბეჭდავი მიმდინარე კათოდური დაცვისთვის. აქ არის დამატებითი დეტალები მათი განაცხადების შესახებ:

 1. მაღალი წინააღმდეგობის რეგიონები: MMO/Ti მოქნილი ანოდები განსაკუთრებით ეფექტურია მილსადენებისა და მიწისქვეშა ნაგებობების მაღალი წინააღმდეგობის უბნების კათოდური დაცვის უზრუნველსაყოფად. როდესაც მილსადენების ან სტრუქტურების ნაწილს აქვს დაზიანებული ან გაფუჭებული საფარი, ეს ანოდები დამონტაჟებულია კოროზიისგან ერთგვაროვანი დაცვის უზრუნველსაყოფად, თუნდაც რთულ პირობებში.

 2. მილსადენები: ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში და სხვა სექტორებში, რომლებიც ეყრდნობიან მილსადენების ფართო ქსელებს, დაზიანებული საფარი შეიძლება მოხდეს დროთა განმავლობაში. ისინი გამოიყენება მილსადენების დაუცველი მონაკვეთების დასაცავად, კოროზიის თავიდან ასაცილებლად და მილსადენების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივებისთვის.

 3. შესანახი ავზის იატაკები: დიდი საცავის ავზები, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა სითხეებისთვის, როგორიცაა ნავთობპროდუქტები ან ქიმიკატები, ექვემდებარება პოტენციურ კოროზიას მათ იატაკზე. ისინი გამოიყენება შთამბეჭდავი მიმდინარე კათოდური დაცვის სისტემებში ამ სატანკო იატაკების დასაცავად, შენარჩუნებისა და შეკეთების ხარჯების შესამცირებლად, ხოლო ტანკის სტრუქტურის მთლიანობის უზრუნველსაყოფად.

 4. სამრეწველო ინფრასტრუქტურა: ისინი ჩვეულებრივ გამოიყენება სხვადასხვა სამრეწველო აპლიკაციებში, სადაც დაზიანებული საიზოლაციო ან მაღალი რეზისტენტობის რეგიონები წარმოადგენს კოროზიის რისკს. ეს მოიცავს დამცავ აღჭურვილობას, სტრუქტურებსა და ინფრასტრუქტურის კომპონენტებს, რომლებიც ექვემდებარება აგრესიულ ქიმიკატებს ან გარემოს მკაცრ პირობებს.

 5. საზღვაო და ოფშორული სტრუქტურები: საზღვაო გარემოში, დაზიანებულმა ან გაფუჭებულმა საფარებმა ოფშორულ პლატფორმებზე ან ბურჯებზე შეიძლება გამოიწვიოს კოროზიის შეშფოთება. ისინი გამოიყენება ამ სტრუქტურებზე, რაც უზრუნველყოფს საიმედო კათოდური დაცვას ზღვის წყლის კოროზიული ეფექტისგან.

 6. სარეაბილიტაციო პროექტები: ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტების დროს, MMO მოქნილი ანოდები გამოიყენება ლოკალიზებული კოროზიის პრობლემების მოსაგვარებლად. ისინი ღირებული ინსტრუმენტია დაძველებული სტრუქტურების მომსახურების ვადის გასაგრძელებლად და ფართო ჩანაცვლების საჭიროების თავიდან ასაცილებლად.

 7. წყლისა და კანალიზაციის სისტემები: წყლის გამწმენდ ნაგებობებში და კანალიზაციის სისტემებში ისინი გამოიყენება მილსადენებისა და ავზების კოროზიისგან დაცვისთვის. ისინი განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ ადგილებში, სადაც საფარი შეიძლება გაუარესდეს ან მაღალი წინააღმდეგობის ზონებში.

 8. გარემოს აღდგენა: ეს ანოდები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების აღდგენის პროექტებში კოროზიის პრობლემების შესამცირებლად და ელექტროქიმიური დამუშავების პროცესებში გამოყენებული ელექტროდების დასაცავად.

 9. სამშენებლო და ინფრასტრუქტურის განვითარება: ისინი გამოიყენება ინფრასტრუქტურის განვითარების მშენებლობის ფაზაში, რათა უზრუნველყონ ახლად დაყენებული სტრუქტურებისა და მილსადენების გრძელვადიანი დაცვა.

ხშირად დასმული კითხვები (ხშირად დასმული კითხვები)

1. შეუძლია MMO/Ti მოქნილი ანოდი მორგებულია კონკრეტული ზომებისთვის?

დიახ, ჩვენ გთავაზობთ პერსონალიზაციის სერვისებს კონკრეტული პროექტის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ დამატებითი დეტალებისთვის.

2. რა არის ანოდის მოსალოდნელი მომსახურების ვადა?

მას აქვს 20+ წელი მომსახურების ვადა, რაც უზრუნველყოფს ხანგრძლივ დაცვას კოროზიისგან.

3. შეიძლება თუ არა ანოდის გამოყენება მაღალტემპერატურულ გარემოში?

დიახ, ანოდი შექმნილია ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში მუშაობისთვის (-10°C-დან 80°C-მდე) და შეუძლია გაუძლოს მაღალ ტემპერატურას.

თუ ამჟამად ირჩევთ MMO/Ti მოქნილი ანოდი თქვენი პროექტისთვის, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე yangbo@tjanode.com. TJNE არის პროფესიონალი მწარმოებელი და მიმწოდებელი MMO/Ti მოქნილი ანოდები, გთავაზობთ შესანიშნავ ტექნიკურ გამოცდილებას, ყოვლისმომცველ გაყიდვების შემდგომ მომსახურებას, სრულ სერტიფიცირებას, სწრაფ მიწოდებას, უსაფრთხო შეფუთვას და ტესტირების მხარდაჭერას.